SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

Shinkolite ก้าวข้ามขีดจำกัดของการออกแบบ

อะคริลิก Shinkolite ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลาย ช่วยขยายขีดจำกัดของการออกแบบให้ใกล้เคียงจินตนาการ ทำให้ทุกโครงการได้ทั้งความสวยงาม คุ้มค่า และโดดเด่นอย่างมีเอกลักษณ์

โปรเจ็ค

__________

Sino Thai office

โครงการปรับปรุงออฟฟิตของบริษัท Sino Thai เลือกใช้แผ่น DX NBOO ใช้แทนกระจก ทำให้สวยงาม ปลอดภัย เนื่องจากน้ำหนักเบากว่ากระจกครึ่งหนึ่ง และ ใช้แผ่นอะคริ...

ดูรายละเอียดโปรเจ็ค