SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

Month: January 2018

__________

25 Jan 2018

Building Success Together ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

นวัตกรรมแผ่นอะคริลิกรุ่นกันความร้อน "Shinkolite Heat Cut Sheet"   ตอบโจทย์เรื่องกันความร้อนสำหรับหลังคาที่รอรถโดยสาร พบกับเรื่องราวภายใต้ร่มเงาแห่งความสำเร็จและความร่วมมือเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงในการสร้างศูนย์การค้า SHOW DC กับนวัตกรรม แผ่นอะคริลิกกันความร้อน ShinkoliteAcrylic รุ่น Heat Cut Sheet บริเวณหลังคารอรถโดยสาร Bangkok Tourist Terminal ที่นอกจาก จะสวยงามแล้ว ยังให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง เย็นสบายอีกด้วย   ...
17 Jan 2018

VDO วิธีการติดตั้งหลังคาอะคริลิกโปร่งแสง Shinkolite

ข้อกำหนดสำหรับการติดตั้งหลังคาโปร่งแสงอะคริลิก Shinkolite สำหรับผู้ออกแบบ ข้อแนะนำในการติดตั้งดังกล่าวข้างต้น เป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับหลังคาโปร่งแสงอะคริลิกที่ใช้เป็นหลังคาที่จอดรถ หลังคาทางเดิน หลังคาระเบียง เท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ไปใช้งานที่นอกเหนือจากที่ระบุในคู่มือไว้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ออกแบบผู้ควบคุมการก่อสร้างและผู้ใช้งาน   สำหรับผู้ติดตั้งและใช้งาน ข้อแนะนำในการติดตั้งเป็นเพียงข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรั...

09 Jan 2018

นวัตกรรมช่องเซอร์วิสโปร่งแสง Innovative Transparent ZERVEboard access panels

Building Success Together | ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน ต่อยอดความแตกต่าง สร้างความร่วมมือสู่นวัตกรรมช่องเซอร์วิสโปร่งแสง ZERVEboard นวัตกรรมใหม่ของช่องเซอร์วิสแห่งแรกของประเทศไทย ที่นอกจากช่วยเรื่องแสงสว่างแล้ว ยังช่วยให้บ้านสวยงาม ทันสมัย และประหยัดพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย   ...

08 Jan 2018

บทสัมภาษณ์ลูกค้าหลังคาโปร่งแสง Shinkolite

'เพราะกันสาดเปรียบเสมือนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเอกของบ้าน การเลือกวัสดุสำหรับทำกันสาดจึงสำคัญมากไม่แพ้กัน'   คุณสุวิโรจน์ ลีลาประชากุล Mr. Suvijoje Leelaprachakul เจ้าของ The Movement Playground บางนา ...