SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

Day: September 15, 2021

__________

15 Sep 2021

หลังคาโปร่งแสง Shinkolite

พื้นที่กึ่งเอาท์ดอร์เพื่อคนรักความอบอุ่นจากธรรมชาติ จากงานวิจัยพบว่า แสงอาทิตย์และอากาศธรรมชาติมีส่วนช่วยเพิ่มความพึงพอใจและสุขภาวะที่ดีทางอารมณ์ให้กับผู้คนหรือเรียกได้ว่าเป็นSunshine Effects หรือผลโดยตรงจากแสงอาทิตย์ส่งต่อสู่คุณภาพชีวิตของผู้คน นี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่เราอยากชวนคุณมาเพิ่มคุณภาพระหว่างการใช้ชีวิตอยู่กับบ้านผ่านการเพิ่มพื้นที่ใช้งานรอบบ้านภายใต้หลังคาอะคริลิกโปร่งแสงของShinkoliteที่ช่วยขยายขอบเขตฟังก์ชั่นการใช้งานภายในบริเวณให้มากกว่าที่เคย ไปพร้อมกับสร้างความสุขผ่านความโปร่งแสง ความสว่างสดใส และสถาปัตยกรรมที่ดีของตัวบ้าน   คุณภาพชีวิตภายใต้พื้นที่กึ่งเอาท์ดอร์ พื้นที่กึ่งเอาท์ดอร์ในบ้านภายใต้หลังคาอะคริลิกโปร่งแสงของ Shinkoliteเป็นไปได้ทั้งกับหลังคาระเบียง กันสาด ทางเดิน ศาลาพักผ่อน หรือโรงจอดรถจึงเหมาะสำหรับคนที่ชอบแฮงก์เอาท์นอกบ้าน ได...