SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

Acrylic for Building Materials

__________

เคียงข้างทุกการอยู่อาศัย ให้ทุกชีวิตในบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

รองรับหลากหลายฟังก์ชั่น อาทิ หลังคาโรงจอดรถกันสาด ราวระเบียง ฯ นอกจากนี้ หลังคาโปร่งแสงอะคริลิก Shinkolite สามารถลดความร้อนใต้หลังคาได้สูงสุด 5 องศา และป้องกัน รังสีอินฟาเรด ได้สูงสุดถึง 59% หรือราวกันตกอะคริลิก Shinkolite Durable น้องใหม่ที่มาพร้อมคุณสมบัติการทนรอยขีดข่วนที่ดีกว่าเดิมถึง 3 เท่า คงความสวยให้ยาวนาน สามารถนำไปใช้งานได้หลายรูปแบบ