SCG Contact Center Tel. 02-586-2222
25 Jan 2018

Building Success Together ก้าวสู่ความสำเร็จร่วมกัน

นวัตกรรมแผ่นอะคริลิกรุ่นกันความร้อน
“Shinkolite Heat Cut Sheet”

 

ตอบโจทย์เรื่องกันความร้อนสำหรับหลังคาที่รอรถโดยสาร

พบกับเรื่องราวภายใต้ร่มเงาแห่งความสำเร็จและความร่วมมือเพื่อผู้บริโภคอย่างแท้จริงในการสร้างศูนย์การค้า SHOW DC กับนวัตกรรม
แผ่นอะคริลิกกันความร้อน ShinkoliteAcrylic รุ่น Heat Cut Sheet บริเวณหลังคารอรถโดยสาร Bangkok Tourist Terminal ที่นอกจาก
จะสวยงามแล้ว ยังให้ความรู้สึกโปร่ง โล่ง เย็นสบายอีกด้วย