SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

DX 432

__________

ผลงาน

Sino Thai office

โครงการปรับปรุงออฟฟิตของบริษัท Sino Thai เลือกใช้แผ่น DX NBOO ใช้แทนกระจก ทำให้สวยงาม ปลอดภัย เนื่องจากน้ำหนักเบากว่ากระจกครึ่งหนึ่ง และ ใช้แผ่นอะคริ...

ดูรายละเอียดโปรเจ็ค