SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

LX N875

__________

Shinkolite LX (สำหรับงานอิเล็กทรอนิกส์ และแสงสว่าง)

มีคุณสมบัติพิเศษที่แตกต่างจากแผ่นอะคริลิกทั่วไปในท้องตลาด คือเป็นแผ่นอะคริลิกที่กระจายแสงในเนื้อแผ่น

เหมาะสำหรับการนำไปใช้ทำป้ายไฟแบบบาง (Slim light box) ที่ให้ความรู้สึกทันสมัย ประหยัดพื้นที่ และประหยัดพลังงาน

สามารถนำไปใช้เป็นวัสดุสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในก็สามารถสร้างความน่าสนใจให้สถานที่นั้น ๆ ได้เป็นอย่างดี

ระยะการกระจายแสงขึ้นอยู่กับขนาดความหนาของแผ่น ได้แก่

– แผ่นหนา 6 มิลลิเมตร   ระยะการกระจายแสง ประมาณ 40-45 เซนติเมตร

– แผ่นหนา 8 มิลลิเมตร   ระยะการกระจายแสง ประมาณ 50-55 เซนติเมตร

– แผ่นหนา 10 มิตรเมตร   ระยะการกระจายแสง ประมาณ 60-65 เซนติเมตร

 

มี 2 รุ่น

Shinkolite LX รุ่น N865 (แผ่นนำแสงสำหรับ Liquid Crystal)

เป็นแผ่นอะคริลิกพิเศษที่พัฒนา เพื่อให้เป็นแผ่นนำแสงสำหรับจอภาพ LCD

มีความหนา – บางสม่ำเสมอกันทั้งแผ่น การผ่านของแสงจึงมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า เมื่อเทียบกับแผ่นโปรงแสงทั่วไป

 

Shinkolite LX รุ่น N875 (แผ่นนำแสงสำหรับทำป้ายไฟที่มีขนาดใหญ่)

สามารถให้ความสว่างทั้งแผ่นอย่างทั่วถึง และยังสามารถใช้งานได้ดีกับหลอด LED อีกด้วย

ผลงาน

Sino Thai office

โครงการปรับปรุงออฟฟิตของบริษัท Sino Thai เลือกใช้แผ่น DX NBOO ใช้แทนกระจก ทำให้สวยงาม ปลอดภัย เนื่องจากน้ำหนักเบากว่ากระจกครึ่งหนึ่ง และ ใช้แผ่นอะคริ...

ดูรายละเอียดโปรเจ็ค

Doorman slim signage for KBANK by. ASE

ดูรายละเอียดโปรเจ็ค