SCG Contact Center Tel. 02-586-2222

Sino Thai office

__________

โครงการปรับปรุงออฟฟิตของบริษัท Sino Thai เลือกใช้แผ่น DX NBOO ใช้แทนกระจก ทำให้สวยงาม ปลอดภัย เนื่องจากน้ำหนักเบากว่ากระจกครึ่งหนึ่ง และ
ใช้แผ่นอะคริลิกกระจายแสง LX N875 พร้อมใส่ไฟ LED สี Corporate ในส่วนของโพเดียมและเพดานของห้องประชุม ทำให้บรรยากาศดูทันสมัย สวยงามมากขึ้น

สินค้าที่ใช้งาน

Code : DX NB00

Code : DX 432

Code : LX N875